برخی از مزایای طب ھومیوپاتی در مقابل پزشکی کلاسیک

برخی از مزايای طب ھومیوپاتی در مقابل پزشکی کلاسیک

برخی از مزایای طب ھومیوپاتی در مقابل پزشکی کلاسیک

 

ھومیوپاتی می کوشد اختلال وضعف مکانیسم دفاعی بدن را از بین ببرد ولی طب رایج ھمواره در تلاش است که ارگانیسم یا عامل بیماری زا را شناسایی کرده و با تجویز دارو آنرا از بین ببرد.

 

بنابراین مکانیسم اثر داروھای ھومیوپاتی با طب رایج نیز متفاوت خواھند بود. بعبارتی داروھای ھومیوپاتی بدن را قادر می سازند به شکلی موثرتر با محرک بیماریزا مبارزه کند ولی داروھای طب رایج از طریق مقابله با عامل بیماری زا (مثل آنتی بیوتیکھا) یا اثری مخالف علایم بیماری (مثل مسکنھا) عمل می کنند.

پس در درمان بیماری به کمک طب رایج بیشتر به عامل بیماری زا و علائم بیماری توجه می شود و با وجود اینکه بیمار یک فرد با یک سیستم واحد و یکپارچه است که ھمه اعضاء آن در ارتباط متقابل اند، بیماریھا مستقل و بدون ارتباط با ھم در نظر گرفته شده و برای درمان ھر قسمت متخصص مربوط به آن قسمت مستقلا و اغلب بدون توجه کافی به سایر قسمتھا دارو تجویز می کند (ممکن است یک بیمار ھمزمان از چند متخصص دارو دریافت کند و …). در حالی که در طب ھومیوپاتی به ھمه ابعاد و اعضاء فرد بعنوان یک ساختمان واحد توجه می شود و علائم فقط بعنوان راھنما برای تشخیص علت اختلال و تجزیه و تحلیل سیستم حیاتی فرد بکار می رود .

بعنوان مثال وقتی فردی سرما می خورد در طب رایج به علایم سرماخوردگی مثل تب، آبریزش بینی و سرفه داروی ضد این علایم تجویز می شود و گاه به عامل ایجاد کننده آن (اگر عامل آن ویروسی نباشد وبرای آن دارویی وجود داشته باشد) دارو تجویز می شود. در حالی که ھومیوپاتی جلو علایم سرماخوردگی را نمی گیرد بلکه بدن را یاری می کند تا با آلودگی و اختلال ایجاد شده بھتر و سریعتر مبارزه کرده و اختلال ایجاد شده را اصلاح کند و علائم بیماری بعد از اصلاح این وضع خودبخود از بین
می روند.

داروھای ھومیوپاتی عوارض جانبی ماندگار ندارند (سازمان بھداشت جھانی بی ضرر بودن آنھا را تایید می کند.(با وجود بی ضرر بودن ھمیشه حد اقل دوز موثر (اغلب یک یا چند قرص) استفاده می شود ونیاز به مصرف حجم زیاد دارو یا تکرار مکرر و طولانی مدت دارو نیست.

داروھای ھومیوپاتی اثر تسکینی ندارند و فقط به درمان اختلال می پردازند.در اغلب بیماریھا بھبودی سریعتر از سایر روشھای درمانی ایجاد می کنند.

دکتر عادل حیدری نژاد

دکتر عادل حیدری نژاد

دکتر عادل حیدری نژاد متخصص اطفال , عضو رسمی آکادمی اطفال آمریکا و دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران با ۲۵ سال سابقه طبابت است. وی تنها متخصص هومیوپاتی اطفال در سیستم هومیوپاتی ایران است.