بررسی تاریخچه ھومیوپاتی در کشور ایران

بررسی تاریخچه ھومیوپاتی در کشور ایران

بررسی تاریخچه ھومیوپاتی در کشور ایران

 

بر اساس شواھد موجود به نظر می رسد طبابت به شیوه ھومیوپاتی از سالھا پیش در ایران آغاز شده باشد .جناب آقای دکتر حسن بھارمند که بیماری پدرش توسط ھومیوپاتی درمان شده بود پس از اخد دیپلمای ھومیوپاتی از کشور ھندوستان در سال ١٩٢٠ کار خود را به طور رسمی در کلینیک خود در نزدیکی سفارت انگلستان آغاز کرد .

در آن زمان رضا شاه به  آب سیاه  مبتلا شده بود و پزشکان آن زمان قادر به مداوای وی نبودند. با معالجه ایشان به شیوه ھومیوپاتی ، جناب آقای دکتر بھارمند به ریاست بھداری آن زمان منسوب گردیند.

 پرفوسور موسی ژآم ، موسس و بنیان گذار دانشگاه تبریز و استاد داروسازی آن دانشگاه ، ھومیوپات دیگری می باشند که خدمات بسیار ارزنده ای در زمینه معرفی ھومیوپاتی داشتند بنا به ھومیوپات معروف فرانسوی به نام اشمیت به ایران سفر نموده و در دانشگاه تبریز دعوت ایشان سخنرانی نمودند.

پرفوسور ژام در سال ١٩٣٠ کتابی را به زبان فارسی به نام اسرار ھومیوپاتی در پاکستان منتشر نموده اند. جناب آقای دکترطبیبی که تا ٩٧ سالگی به طبابت به شیوه ھومیوپاتی در مطب خود واقع در خیابان کریم خان مشغول بودند یکی دیگر از ھومیوپات ھای قدیمی ایران به شمارمی روند. 

 

داروھای ھومیوپاتی دکتر طبیبی توسط ھلال احمر تھیه و در اختیار بیماران وی گذاشته می شد. دکتر امیر پرویز کمالی، یکی از شاگردان پرفسور ژام، که به تاکید ایشان به مطالعه ھومیوپاتی پرداختند در خانه و باغی کوچک درنزدیک مجلس ، که اکنون وقف ھومیوپاتی شده ، طبابت به شیوه ھومیوپاتی را آغاز نمودند .

دکتر اسکندری نیز که اکنون حدود ٧۵ سال سن دارند ، در این مکان به طبابت مشغول بودند.

 

متاسفانه ھیچ یک از ھومیوپاتھای قدیمی این علم و ھنر درمانی را به دیگران آموزش ندادند. دوران جدید ھومیوپاتی در ایران با زحمات بیکران جناب آقای دکترمسعود ناصری فیزیکدان و دانشمند ایرانی که بیماری لاعلاجشان توسط ھومیوپاتی درمان شده بود و عھد کرده بود هومیوپاتی را به بقیه آموزش دهد.

 

جناب آقای مھندس حسین بھشتی ، فیزیک دان و فیلسوف ، از شخصیت ھای مھم دیگری می باشند که نقش بسیار مھم را در معرفی و آموزش ھومیوپاتی ایفا نمودند.دکتر میرزازاده ، متخصص زنان ، که در کشور آلمان به طبابت مشغول بوده اند به دعوت آقای مھندس بھشتی به ایران آمدند و به تدریس و مداوای بیماران مشغول شدند.

 

چه زمانی طب هومیوپاتی در ایران قانونی شد؟

در دی ماه سال ١٣٧٧ ھومیوپاتی ، توسط وزارت بھداشت ، درمان و آموزش پزشکی به رسمیت شناخته شد . در بھار سال ١٣٧٨ انجمن ھومیوپاتی ایران; در وزارت کشوربه ثبت رسید.

دکتر عادل حیدری نژاد

دکتر عادل حیدری نژاد

دکتر عادل حیدری نژاد متخصص اطفال , عضو رسمی آکادمی اطفال آمریکا و دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران با ۲۵ سال سابقه طبابت است. وی تنها متخصص هومیوپاتی اطفال در سیستم هومیوپاتی ایران است.