درمان چاقی را با قرص هومیوپاتی سفامادار تجربه کنید

درمان چاقی را با قرص هومیوپاتی سفامادار تجربه کنید
درمان چاقی را با قرص هومیوپاتی سفامادار تجربه کنید
بر اساس یافته های هومیوپاتیک و طب گیاهی، سفامادار با تحریک مرکز سیری در دیانسفال مغز باعث کاهش اشتها می شود.
سفامادار اثرات چربی سوزی ندارد و باعث دهیدراته شدن یا از دست دادن آب بدن نمی شود.
 ✔ این گیاه بطور عمده در کشور آلمان استفاده شده است و اغلب نتایج بالینی در کاهش وزن این مکمل مربوط به آلمان  است.
بعنوان مثال، در یک کارازمایی بالینی در بیش از ۸۷۰ بیمار مرد و زن با میانگین سنی ۴۵ سال و میانگین وزن ۸۸ کیلوگرم با دوز روزانه ۳ قرص در نهایت مشخص شد.
– با مصرف سفامادار در یک دوره چهار هفته ای کاهش وزن در ۹۰ درصد بیماران مشاهده گردید.

– در ۴٫۴ درصد از افراد، افزایش وزن متوقف گردید.

– در ۶ درصد باقی مانده، روند افزایش وزن ادامه یافت.
– متوسط کاهش وزن ۳ کیلوگرم در ۴ هفته و ۵ کیلوگرم پس از گذشت ۸ هفته درمان با سفامادار مشاهده گردید.
– نتایج نشان میدهد بطور متوسط بیماران تحت درمان با سفامادار ۳۰ درصد اضافه وزن خود را در یک دوره درمانی دو ماهه از دست می دهند.
– در پایان هفته هشتم، در ۹۲ درصد از بیماران کاهش وزن و در ۷۱ درصد از بیماران کاهش اشتها گزارش شده است.
✔ مطالعه بالینی دیگر در کشور آلمان برروی ۲۷۴ کودک و نوجوان با میانگین وزن ۷۱ کیلوگرم با دوز روزانه ۲ قرص در نهایت مشخص شد.
– پس از گذشت یک دوره ۴ هفته ای در بیش از ۹۰ درصد بیماران کاهش وزن متوسط ۸٫۳ کیلوگرم گزارش شده است.
این کاهش وزن در بیماران ۱۲ تا ۱۸ ساله تا بیش از ۵٫۴ کیلوگرم گزارش شده است.
منبع :pezeshkeonline.ir
دکتر عادل حیدری نژاد

دکتر عادل حیدری نژاد

دکتر عادل حیدری نژاد متخصص اطفال , عضو رسمی آکادمی اطفال آمریکا و دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران با ۲۵ سال سابقه طبابت است. وی تنها متخصص هومیوپاتی اطفال در سیستم هومیوپاتی ایران است.