رسالت پزشک آنلاین به نظر شما چیست ؟

رسالت پزشک آنلاین به نظر شما چیست ؟

رسالت پزشک آنلاین چیست ؟ زندگی یک بازی است  . برای برنده شدن در این بازی کافی است قوانین آن را یاد بگیرید .

برنده شده کمک کنید تا دیگران هم برنده شوند .من یاد گرفته ام زمانی می توانم به دیگران کمک کنم تا سلامت باشند که خودم در سلامتی ذهنی کامل باشم.  تنها راه کمک به جهان برای پیشرفت این است که خودتان پیشرفت کنید .

 

 

دکتر عادل حیدری نژاد عمیقا عاشق پیشرفت همه انسان هاست

 

 

او معتقد است زمانی خودش پیشرفت می کند که موجب پیشرفت و ثروتمندی سایر انسان ها بشود .یکی از اصلی ترین جنبه های ثروت سلامت است.

او می گوید اگر کسی بابت یک محصول مثلا سی هزار تومان به من می پردازد حتما باید پنج برابر آن برای خودش سودمندی وجود بیاورم .

 

در این صورت است که من در کارم موفق خواهم شد . عشق واقعی دکتر عادل حیدری نژاد به انسان ها و طبابت واقعی و پشتکار وی در این زمینه توام با قدرت نفوذ کلام باعث شده است که امروز او به یک برند در عرصه هومیوپاتی ایران تبدیل شود. 

 

 

منبع :pezeshkeonline.ir

دکتر عادل حیدری نژاد

دکتر عادل حیدری نژاد

دکتر عادل حیدری نژاد متخصص اطفال , عضو رسمی آکادمی اطفال آمریکا و دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران با ۲۵ سال سابقه طبابت است. وی تنها متخصص هومیوپاتی اطفال در سیستم هومیوپاتی ایران است.