How to treat your child’s anorexia with homeopathy

بي اشتهايي کودک خود را چطور با هوميوپاتي درمان کنيد ؟

آیا کودک شما مبتلا به بی اشتهایی است؟

آیا روش های مختلف درمانی را امتحان کرده اید؟

آیا تمایل دارید از نصایح و توصیه های درمانی و هومیوپاتی دکتر عادل حیدری نژاد استفاده کنید؟

در صورت تمایل به مشاوره پزشکی با دکتر عادل حیدری نژاد روی لینک زیر کلیک کنید :
این خدمت دیگر ارائه نمی شود

دکتر عادل حیدری نژاد

دکتر عادل حیدری نژاد

دکتر عادل حیدری نژاد متخصص اطفال , عضو رسمی آکادمی اطفال آمریکا و دارای بورد تخصصی از دانشگاه تهران با ۲۵ سال سابقه طبابت است. وی تنها متخصص هومیوپاتی اطفال در سیستم هومیوپاتی ایران است.