مستندات قانونی هومیوپاتی

شماره نامه 21/8/39271

تاریخ :1387/2/9

ریاست محترم دانشگاه علوم پزشکی …….

سلام علیکم

نظر به استعلام تعدادی از همکاران محترم در خصوص نحوه استفاده پزشکان از روش های هومیوپاتی ، حسب وظایف و مسئولیت های این دبیرخانه به آگاهی می رساند وفق قانون و با توجه به مصوبات قبلی وزارت بهداشت، پزشکان می توانند از کلیه روش های درمانی مورد تأييد (منجمله هومیوپاتی ) در امور تشخیص و درمان بیماران بهره گیرند .

در خصوص روش های مربوط به هومیوپاتی بنظر این دبیرخانه در صورتی که بصیرت و دانش همکاران محترم پزشک در رشته موصوف به تأييد انجمن هومیوپاتی ایران رسیده باشد، منعی برای ادامه کار آنان در این خصوص وجود نخواهد داشت .

خواهشمند است مزید آگاهی و رعایت مراتب موضوع به اطلاع حوزه های مختلف نظارتی آن دانشگاه محترم رسانده شود. 

ومن ا… التوفيق

دکتر عبدا… بهرامی

دبیر شورای آموزش طب سنتی و مکمل

 

رونوشت

*دبیرخانه شورای آموزش طب سنتی و مکمل

*رئیس انجمن هومیوپاتی ایران ، جناب آقای دکتر مظاهری نژاد، در پاسخ به نامه ۱۲۸۷ مورخ 7 / 2/ 1387

/ جهت اطلاع و پیگیری

 

شهرک قدس : سیمای ایران ، بین فلامک و زرافشان، ستاد مرکزی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، طبقه هشتم دبیرخانه شورای آموزش طب سنتی و مكمل : تلفن : ۸۱۴۵۲۴۸۵

نمابر : ۸۸۳۶۴۳۲۸ پایگاه اطلاع رسانی

پست الکترونیک دبیرخانه شورای آموزش طب سنتی و مکمل

http://dme.bbi.is/itm tebirani@amoozesh.hbi.ir

 

برای انجام مشاوره هومیوپاتی با دکتر عادل حیدری نژاد اینجا را کلیک کنید  .