تله مدیسین یا پزشکی آنلاین چیست و چقدر در مورد آن می دانید

تله مدیسین یا پزشکی آنلاین چیست و چقدر در مورد آن می دانید

تله مدیسین,  انجام کلیه فرایند های پزشکی بین پزشک و بیمار با شرط وجود فاصله جغرافیایی بین آنها که باعث تسریع در خدمات پزشکی می شود را پزشکی آنلاین می گویند .  در این روش به وسیله اینترنت , شبکه های ماهواره ای , سیستم ویدئو کنفرانس و سایر راه های ارتباطی آزمایشات , تشخیص های […]