سلامت الکترونیک دقیقا یعنی چی و چرا مهم هست ؟

سلامت الکترونیک دقیقا یعنی چی و چرا مهم هست ؟

سلامت الکترونیک (e-Health) یک زمینه نوظهور از تلاقی انفورماتیک، پزشکى، بهداشت عمومى و تجارت است که از طریق شبکه جهانى وب و تکنولوژى هاى مرتبط با آن ارتقا و تکامل مى یابد. سلامت الکترونیک را نه تنها به عنوان یک توسعه فنى بلکه به عنوان حالتى روحى، طرز تفکر و یک حرکت عمومى جهانى مى […]