سندرم مارشال چیست و چه عواملی باعث بروز آن می شود؟

سندرم مارشال چیست و چه عواملی باعث بروز آن می شود؟

سندرم مارشال چیست :این بیماری که با نام  PFAPA نیز شناخته می شود یک بیماری غیرعفونی است که یکی از بیماریهای التهابی گروه تب های دوره ای می باشد و نسبتا جدید شناخته شده است. این بیماری با مجموعه ای از علائم، شامل دوره های راجعه تب، آفت دهانی، گلودرد و بزرگی غدد لنفاوی شناخته می شود. میزان […]