گزارش صبحگاهی آموزش پزشکی به روایت دکتر عادل حیدری نژاد

گزارش صبحگاهی آموزش پزشکی به روایت دکتر عادل حیدری نژاد

گزارش صبحگاهی ;آن موقع که من دوره تخصصی اطفال را می گذراندم هر روز صبح در سالن کنفرانس به اتفاق همه همکاران دانشجویان و اساتید فوق تخصصی رشته های اطفال دور هم جمع می شدیم و به بررسی و گذاشتن تشخیص و راهنمایی ادامه درمان در مورد بیمارانی که شب قبل بستری کرده بودیم می […]